ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Viman Ida Athe ( විමන් ඉඩ ඇතේ පැල්පත්වල ද ඉඩ ඇතේ ) [ යාම් : 9 ] | ChordsSrilanka | 2017-02-12 04:13:14
                                                                       Viman Ida Athe Artist   -  J.A. Milton Perera Song   -  Viman Ida Athe Chord   -  C [Intro]----------------------------------------------------------------------------| C |Em | C | F  || G | -   | D | C  || C | D  | F  | C  || D | F  | G7| C  |[Chorus]----------------------------------------------------------------------------- C                G              F          G     CViman ida athe pelpath walada ida athe //C             Am                  F        G7       CAin pala nethe sethapemi obage hadawathe C                G              F          G     CViman ida athe pelpath walada ida athe [Verse 1]-----------------------------------------------------------------------------C                         C7          F                  CManomaya ruwan doratuwa piyan yuga here //C       G                            F       G7   CMage sitha thulin nopirunu mihira in pire[Verse 2]-----------------------------------------------------------------------------C                  C7          F                CAhinsaka ape hith mal dekaki pirisidhu //C            G                      F        G7     CLangin pasu unath kilutak nowei binda doo                                                                  Viman Ida Atheවිමන් ඉඩ ඇතේවිමන් ඉඩ ඇතේපැල්පත්වල ද ඉඩ ඇතේඑයින් පල නැතේසැතපෙමි ඔබගෙ හදවතේමනෝමය රුවන් දොරටුවෙ පියන් යුග ඇරෙයිමගේ සිත කලින් නොපිරූ මිහිරකින් පිරෙයිඅහිංසක අපේහිත් මල් දෙකකි පිරිසිඳුළඟින් පසුවුණත්කිලුටක් නොවෙයි බිඳකුදුසහස් වර මුවින් පිටවෙනමියුරු සිතුවිලීරහස් ලෙස තබාගමි නෙත් පියෙන තුරු ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous